სიახლე 
2017-08-16 11:41:44
2017-2019 წლებში საკოლექციო დანიშნულების ბანკნოტების ან/და მონეტების გამოსაშვებად ეროვნული ბანკის საბჭოს მიერ დამტკიცებული თემები
https://www.nbg.gov.ge/uploads/banknotes/2017/temebis_damtkiceba_gankarguleba.pdf