ვაჭრობის ზოგადი პირობები და წესები
        


 შეთანხმება საქართველოს ეროვნული ბანკის ელექტრონული მაღაზიის მომხმარებელთან
               
         

 გადაზიდვის ტარიფები      პლასტიკური ბარათით გადახდის საკომისიო