სიახლე 
ოქროს საწმისის გამოსახულებით შექმნილი ე.წ. საინვესტიციო მონეტები დამზადებულია უმაღლესი 999.9 9 სინჯის ოქროსაგან. მონეტების დამზადება ხდება პერიოდულად, მათზე არსებული მოთხოვნიდან გამომდინარე, რა დროსაც მონეტის დიზაინში იცვლება მხოლოდ ემისიის წელი.